ماجرای تعبیر خواب خاتمی در دوران طلبگی

ماجرای تعبیر خواب خاتمی در دوران طلبگی

یکی از چهره های فرهنگی و مذهبی کشور که پیش از انقلاب هم حجره ای سید محمد خاتمی بوده است اخیراً در جلسه ای خاطره ای از آن دوران و همراهی اش با خاتمی در مدرسه دارالشفای قم نقل کرده است که بخشهایی از آن را می خوانید.

به گزارش فارس،وی می گوید: یک شب خاتمی با دستپاچگی از خواب بیدار شد و گفت که خوابی دیده است. آن شب هرچه اصرار کردم، چیزی درباره خوابش نگفت، اما دنبال کسی بود که تعبیر خواب بداند که گفتم کسی به اسم آقای فکور هست که می گویند خوب تعبیر خواب می کند.

وی نقل کرده است که خاتمی که اوایل طلبگی اش بود و هنوز معمم نشده بود، در حضور آن فرد گفت که خواب دیده است که لباس روحانیت بسیار شیک و تمیزی پوشیده، اما وقتی خودش را در آینه نگاه کرده، متوجه شده که ریشش را تراشیده است، وحشت کرده و از خواب پریده است.

آقای فکور خواب وی را این گونه تعبیر کرد که شما به قدرت و سلطنت می رسید، اما آبروی اسلام را می برید. راوی می گوید که این تعبیر در آن شرایط دوران طاغوت و به سلطنت رسیدن یک طلبه خیلی عجیب بود.

http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1377202751335222019

/ 0 نظر / 16 بازدید