قیمت حامل های انرژی یکباره افزایش نمی یابد

   مسعود نیلی در برنامه پایش افزود: هر چقدر شیب قیمتی بیشتر باشد، ثابت بودن قیمت در سال های بعد بیشتر خواهد شد و چون سایر قیمت ها افزایش می یابد، قیمت حامل های انرژی از سطح عمومی قیمت ها عقب می افتد.
    مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی دیگر از جمع بندی ها این است که قیمت حامل های انرژی با هم متفاوت اند و قرار نیست همه حامل های انرژی به یک نسبت تغییر قیمت داشته یا در یک زمان مشخص تغییر داشته باشند.
    وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: از یک طرف با وضعیت نابسامان بازار انرژی مواجهیم و از طرف دیگر آلودگی هوا و اتلاف منابع وجود دارد و در ضمن نحوه اجرا نباید به گونه ای باشد که شیب اصلاح قیمت شدید باشد. به همین دلیل سیاست های غیرقیمتی هم در دستورکار است.
    نیلی ادامه داد: در کنار این مسائل باید به تولید توجه کرد، البته به این معنا نیست که برای تولید هم مانند خانوار یارانه نقدی پرداخت شود؛ هر چه شیب افزایش قیمت ملایم تر باشد، دسترسی به اهداف تعیین شده برای این سیاست در دسترس تر خواهد بود.
    مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخواهد با شیب ملایم این قانون را اجرا کند، آیا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد؟ گفت: براساس آمارهای موجود، تاکنون 30 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست آمده است، بنابراین فاصله زیادی برای کسب درآمد مشخص شده وجود ندارد؛ لازم به ذکر است که عدد 48 هزار میلیارد تومان حداکثر را درنظر دارد و دولت می تواند کمتر از این رقم هم درآمد حاصل کند.
    نیلی تاکید کرد: یکی از ملاحظات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم است.
    این اقتصاددان ادامه داد: تورم خردادماه امسال 4/3 درصد بود که اگر این روند ادامه می یافت همانند این بود که 100 هزار تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به درنظر گرفتن خانوار در این طرح گفت: سه اشکال اصلی در نحوه پرداخت یارانه به خانوار وجود دارد که اصلی ترین آن کسری زیاد یارانه پرداختی در این روش پرداخت است؛ براساس این قانون، دولت حداکثر 50درصد یارانه را باید به خانوار، 30 درصد به تولید و 20 درصد برای دولت اختصاص می داد. وی تصریح کرد: با اصلاح قیمت ها، 26 تا 27 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد، اما دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه برای خانوار اختصاص داد که حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان کسری در این بخش ایجاد شده است.
    نیلی با بیان این که 16 هزار میلیارد تومان یارانه مازاد پرداختی معادل 6/1 برابر بودجه عمرانی محقق شده در سال جاری، 80 درصد بودجه بهداشت و درمان و معادل 70 درصد بودجه آموزش و پرورش است، گفت: تجربه پرداختی یارانه در ایران منحصر به فرد بوده، زیرا هیچ گاه برای کمک به اقشار مختلف در دوران اجرای سیاست های اقتصادی مهم به همه افراد یارانه نقدی پرداخت نمی شود.
    وی گفت: هم اکنون جمعیت کشور 77 میلیون نفر است در حالی که به 76 میلیون و 500 هزار نفر، 45 هزار و 500 تومان در ماه یارانه پرداخت می شود که ادامه این روند تقریباً غیرممکن است.
    وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه و لزوم ورود صدا و سیما به این موضوع گفت: در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، ارزش واقعی یارانه 45هزار و 500 تومانی سال 89 به 19 هزار تومان کاهش یافته و اگر دولت می خواست قانون را اجرا کند و خود را ملزم به اجرای کامل قانون می دانست باید تنها 15 هزار تومان به هر نفر یارانه پرداخت می کرد.

 روزنامه ایران، شماره 5598 به تاریخ 13/12/92، صفحه 22 

/ 0 نظر / 16 بازدید