آزمون آزمایشی

سی وپنجمین آزمون آزمایشی ملت ایران باسبقت آزاد برگزار می گردد.

لطفا گزینه صحیح را انتخاب کنید:

س:پاسخ ملت ایران درمقابله با ((این جمله اوباما:همه گزینه ها روی میزاست)):

الف)منافع امریکا را در منطقه بخطر خواهد انداخت

ب)بستن تنگه هرمز بااستفاده از قایق های تندرو ورهاسازی مین های دریایی وشلیک موشک های کروز

ج)بستن شیر نفت وافزایش غیرقابل کنترل قیمت آن

د)محدوده جنک را کسترش می دهدوبرعلیه دیگر متحدان امریکا می کشاند

ه)به خطر انداختن امنیت رژیم صهیونیستی غاصب اسراییل

و)حضورباشکوهتر در راهپیمایی 22بهمن

ز)همه گزینه ها صحیح است

ی)هیچ کدام

 

/ 0 نظر / 14 بازدید